Eltel offentliggör nya utnämningar inom affärsenheterna och i Danmark

Eltel tillsätter nya chefer för affärsenheterna Mobile Telecom och Homeland Security and Aviation. Dariush Rezai och Thorbjörn Sagner har fått nya tjänster och sitter nu med i koncernens ledningsgrupp. Steen Steensen är ny landschef och vd för Eltel Networks A/S i Danmark.

Dariush Rezai har utnämnts till ny chef för Eltels Mobile Telecom-enhet. Han efterträder Sonny Nielsen som lämnar företaget. Dariush Rezai började på Eltel 2011 och har nu senast ansvarat för Mobile Nordic-verksamheten. Tidigare har han även arbetat på NCC och som managementkonsult på Deloitte och Accenture. På sin nya tjänst kommer Rezai att rapportera till Axel Hjärne, koncernchef och vd för Eltel Group. Han kommer också att sitta med i koncernens ledningsgrupp.

Thorbjörn Sagner har utnämnts till chef för affärsenheten Homeland Security and Aviation och kommer också han att sitta med i ledningsgruppen för Eltel Group. Han började på Eltel i samband med sammanslagningen mellan Eltel och Swedia Networks i slutet av 2004. På sin nya tjänst kommer han att rapportera till företagets koncernchef och vd Axel Hjärne.

Steen Steensen har utnämnts till landschef och vd för Eltel Networks A/S i Danmark. Steen Steensen har tidigare varit finansdirektör i Eltels danska dotterbolag. Han började på Eltel 2005 då Eltel köpte upp KE Partner i Danmark. Steensen kommer även fortsättningsvis att ansvara för danska Eltels Shared Services som omfattar ekonomi, IT och personal. På sin nya tjänst kommer han att rapportera till Axel Hjärne.

Alla ovan nämnda utnämningar träder i kraft den 15 februari 2014.

Mer information: Axel Hjärne, koncernchef och vd för Eltel Group Corporation, axel.hjarne@eltelnetworks.com