Eltel tillsätter landschef för Storbritannien

Eltel Group har utsett David Green till ny vd för Eltel Networks UK Limited. Utnämningen ska stärka Eltels närvaro på den brittiska marknaden för Infranettjänster.

Eltelkoncernen etablerade sig på den brittiska kraftöverföringsmarknaden år 2012 då man tecknade avtal om att bygga luftledningar för kraftöverföring åt National Grid i ett joint venture-samarbete med Carillion plc. Koncernen har nu beslutat stärka sin marknadsnärvaro, och har utsett David Green för att leda arbetet.

David Green kommer närmast från Arqiva där han ansvarat för affärsutvecklingen inom Smart Metering och för allmän säkerhet. Innan dess tillbringade han fem år i Australien som vd för Digital Distribution Australia och affärschef för ntl UK (numera Virgin Media). David har en HND (högre nationellt examensbevis) i elektroteknik från Southampton Institute och en civilekonomexamen från London Business School. Han har stor erfarenhet från flera kommunikationsföretag och mer nyligen från den brittiska kraftsektorn.

Axel Hjärne, koncernchef och vd för Eltel Group säger så här om utnämningen av David Green:
– Utnämningen av David Green är ett mycket viktigt steg för Eltel för att stärka närvaron på den brittiska marknaden. Vi har byggt kraftledningar åt National Grid och känner att vi med vår omfattande erfarenhet inom både kraft- och kommunikationssektorn har mycket mer att erbjuda de brittiska stamnätsoperatörerna. Målet är att göra Storbritannien till en av våra tio huvudmarknader i Europa och Eltel till en viktig Infranetpartner för de ledande el- och telekombolagen. David är med sin mycket stora erfarenhet ett bra tillskott till vårt team, och vi ser fram emot att ta nästa steg på resan i Storbritannien tillsammans med honom.

David Green om sin nya tjänst på Eltel:
– Det ska bli roligt att börja på Eltel i en tid då konvergeringen av kommunikations- och kraftnät leder till utveckling av nya innovativa smarta nät. Jag ser fram emot att få jobba med teamet och med strategiska partner för att lansera Eltels enorma erfarenhet och resurser på en större brittisk marknad.

David Green tillträder sin nya tjänst i början av oktober. Han kommer att rapportera till Fredrik Menander, ordförande för Eltels brittiska dotterbolag och chef för Eltel Power Transmission. När det gäller verksamheten inom Eltels övriga business units kommer han att samarbeta direkt med koncernens business units.

Mer info:

Axel Hjärne, vd och koncernchef
axel.hjarne@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen, vice vd
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com