Eltel arbetar för FNs Global Compact

Eltel arbetar intensivt med det som kallas “Sustainability” och CSR, “Corporate Social Responsibilty”. Vi har en ambition att ligga i framkant på dessa områden och visa att vi är ledande även här. Kraven ökar också efterhand, både generellt i samhället och de krav som våra kunder ställer. 

Med Sustainability menas att driva lokal och global samhällsutveckling på ett balanserat sätt utan att förstöra eller överutnyttja jordens naturliga resurser, d v s utan att inverka på våra eller våra barns möjligheter till en frisk och hälsosam miljö. CSR-begreppet innefattar Sustainability men även mänskliga rättigheter, arbetsmiljö-/villkor och antikorruption mm. Eltel har ökat ambitionsnivån inom dessa områden och vi har för närvarande genomfört första delen i ett omfattande program med utbildning för personalen. I första omgången har alla chefer och funktionsansvariga genomgått utbildningen.

En annan milstolpe är att Eltel beslutat att bli officiell supporter och utfästa sig att jobba för FN´s tio principer inom ”Global Compact”. Eltel är därmed ett av de ungefär 100 svenska företag som aktivt jobbar med programmet. De tio principerna är:

Mänskliga rättigheter

Företagen ombeds att

  • Princip 1: stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter
  • Princip 2: försäkra sig om att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter

Arbetsvillkor

Företagen ombeds att upprätthålla

  • Princip 3: föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar
  • Princip 4: avskaffande av alla former av tvångsarbete
  • Princip 5: faktiskt avskaffande av barnarbete
  • Princip 6: avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning

Miljö

Företagen ombeds att

  • Princip 7: stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
  • Princip 8: ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande
  • Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Korruption

  • Princip 10: Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.