Fortsatt förbättrat verksamhetsresultat för Eltel 2013

De preliminära resultaten visar att alla större verksamhetssektorer inom Eltel har fortsatt att prestera som planerat under 2013.

• Fokus på marginaler – 0,4 % ökning av koncernomsättningen jämfört med 2012.

• Förbättrade resultat inom alla verksamhetssektorer.

• Ständig efterfrågan på Infranetlösningar – kraftsektorn fortsätter att växa.

• Hantering av allmänna omkostnader ger bättre resultat.

– Strikt fokus på förbättrat verksamhetsresultat snarare än volymökning under 2013 har lönat sig och påverkat årets resultat positivt, säger Axel Hjärne, koncernchef och vd för Eltel Group Corporation. De preliminära resultaten visar att alla större verksamhetssektorer inom Eltel har fortsatt att prestera som planerat under 2013. Ett bättre ekonomiskt resultat än 2012 väntas när slutresultaten offentliggörs.

Tack vare ett starkt fjärde kvartal överträffade Eltels nettoomsättning för 2013 den totala nettoomsättningen 2012. Omsättningen uppgick till 1 154 miljoner euro, en ökning med 0,4 % jämfört med föregående år (1 149). Efterfrågan på telekomtjänster fortsatte på en stabil nivå, och elsektorn visar tydliga tecken på tillväxt. Eltels tjänsteportfölj, som består av investeringsprojekt, verksamhet och underhållstjänster inom infrastruktur, fortsatte att främja en god utveckling för företaget. Antalet medarbetare i slutet av 2013 var 8 459, en minskning med 0,4 % jämfört med föregående år (8 495).

Balanserad utveckling inom alla sektorer – förbättring av allmänna omkostnader och rörelsekapital
– Under 2013 har vi fokuserat på kvalitets- och effektivitetsutveckling inom verksamheten. Vi har fortsatt att prestera mycket bra på alla marknader. Under året har vi skrivit ett antal stora projektavtal inom Power transmission, både i Norden och i Afrika. Avtalet med Statnett värt 37 miljoner euro var ett av de viktigaste. Inom Power distribution har vi slutfört ett mycket framgångsrikt projekt där vi installerat 600 000 smarta elmätare för Fortum i Finland och fått mycket bra feedback från kunderna. Vattenfall i Sverige har dessutom lagt ut fler verksamhetsområden till Eltel.

– Eltel slog under sommaren ihop affärsenheten Smart metering med Power distribution, vilket har hjälpt oss att dra nytta av interna synergieffekter på ett effektivare sätt. Sammanslagningen stärker dessutom konkurrenskraften och gör det möjligt för oss att lämna anbud på andra stora projekt, till exempel i Norge, säger Axel Hjärne, koncernchef och vd för Eltel Group Corporation.

– Vi är också glada över att ha förbättrat verksamhetsresultatet i den mycket konkurrensutsatta telekomsektorn. Dessutom börjar nya processer och ökat fokus på väldefinierade prestationsmått ge resultat. Inom Järnväg tog vi oss in på den norska marknaden med ett avtal med Jernbaneverket värt 20 miljoner euro. Inom Homeland Security and Aviation skrev vi under ett nytt flerårigt avtal med Luftfartsverket. Vårt fokus på allmänna omkostnader och hantering av rörelsekapital har lett till stora framsteg under 2013.

Det nya året inleds med positiva förväntningar
– Eltel hade ett mycket bra år 2013. Med pågående ramavtal och de nya projektavtal vi har undertecknat har vi en bra utgångspunkt inför 2014 års utmaningar. Anbudsaktiviteten är hög och konkurrensläget bra. Vi fortsätter dessutom att förbättra de enheter som ännu inte presterar på önskad nivå, och vi är säkra på att få se resultat av det arbetet senare under 2014. Till sist skulle vi vilja tacka våra kunder för deras förtroende för Eltel under 2013 liksom våra medarbetare som har gjort allt detta möjligt, avslutar Axel Hjärne.

Mer information om Eltel Group Corporation hittar du på www.eltelnetworks.com

Axel Hjärne                                                              
Koncernchef och vd                                                                                                
E-post:axel.hjärne@eltelnetworks.com

eller

Hannu Tynkkynen
Vice vd
Tel: +358 40 311 45 03                   
E-post:hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com