Eltel har tecknat ett nordiskt avtal med Colt Technologies Services AB

Eltel har nyligen slutit ett nordiskt avtal med Colt Technologies Services AB gällande fältunderhåll av Colts bredbandsnät i Danmark, Sverige och Finland.

Åtagande gäller även installation av kundplacerad utrustning. Det är ett avtal där Eltel med sin goda täckning ska leverera korta inställelsetider dygnet runt vid felsituationer men också hantera planerade installationer till Colts kunder.

Colt är en av de största internationella IT-serviceföretagen med ett omfattande fibernät som sträcker sig genom 22 europeiska länder och med närvaro i USA, Afrika och Asien. Man levererar anpassade integrerade tjänster till företag, partners och andra operatörer.

Detta är ytterligare ett bevis på att Eltel är starka och marknadsledare på fältservice inom Norden.