Eltel har tecknat stort kraftledningsavtal i Finland

Eltel och Fingrid har tecknat avtal om uppförandet av en 400 kV-ledning mellan Pyhänselkä och Siikajoki i västra Finland.

Den nya kraftledningen ingår i Fingrids investeringsprogram i Österbotten i västra Finland inom vilket det befintliga 220 kV-nätet ska ersättas med ett 400 kV-nät. Kraftledningen kommer också att ge förutsättningar för att ansluta nya vind- och kärnkraftverk till nätet.

Den nya ledningen blir omkring 7 mil lång och kommer huvudsakligen att byggas i en ny ledningsgata. Konstruktionsarbetet drar igång omgående, och den nya kraftledningen tas i drift hösten 2016.

– Vi håller för närvarande på att avsluta ett tidigare 400 kV-projekt mellan Kristinestad och Leväsjoki tillsammans med Fingrid. Båda dessa kraftledningsprojekt är en del av ett större 400 kV-nätprojekt i västra Finland. Det nya avtalet är en välkommen fortsättning på det tidigare, avslutar Tuomas Antikainen som ansvarar för kraftledningar på Eltel Power Transmission Finland.

Mer information:
Tuomas Antikainen, Transmission Line Director, Eltel Power Transmission Finland
Tel: +358 40 311 3400, tuomas.antikainen@eltelnetworks.com

Foto
Bakre raden från vänster: Toma Karkkulainen (Eltel), Antti Linna och Keijo Välimaa (Fingrid).
Främre raden från vänster: Tuomas Antikainen och Mats Björkman (Eltel), Kari Kuusela och Reima Päivinen (Fingrid).