Eltel Networks har slutfört stationsprojekt för ENERGA i Polen

En ny 110/15 kV-station invigdes officiellt i polska Gdynia i maj.

Den nya stationen förser ett antal kunder i Pommerns särskilda ekonomiska zon samt skeppsvarvet NAUTA med elektricitet. Kunden är företaget ENERGA-OPERATOR, och Eltel Networks Olsztyn SA har varit huvudentreprenör i projektet.

Arbetet har bland annat omfattat konstruktion och komplett byggnation av stationen, montering av 110 kV GIS, installering av nya kabelledningar och modernisering av två närbelägna stationer. Den moderna stationen och omkring 10 km nytt elnät på det gamla skeppsvarvet ska garantera Gdyniaregionens energisäkerhet och öka utvecklingsmöjligheten för företag som verkar i regionen.

På grund av den höga grundvattennivån i området byggdes stationen på ett speciellt fundament i form av ett vattentätt tråg. Stationen är utrustad med ett modernt nätstyrsystem. Totalkostnaden för projektet landade på 4,5 miljoner euro. Högt uppsatta personer inom EU-kommissionen, ENERGA och Eltel Networks deltog i invigningsceremonin.

Från vänster:
Andrzej Bujno – chef för stationsavdelningen på Eltel Networks Olsztyn SA, Tadeusz Madaj – styrelseordförande för Eltel Networks Olsztyn SA, Kazimierz Woźniak – ELWOZ Miechucinos ägare, Janusz Lewandowski – EU-kommissionär för ekonomisk planering och budget, Mirosław Nowakowski – chef för avdelningen för nätförvaltning på Energa Gdańsk.