Eltelstyrt konsortium tecknar avtal om 75 miljoner euro i Polen

Eltel Networks Olsztyn, Eltel Group Corporations polska dotterbolag, har tillsammans med två samarbetspartners tecknat ett avtal med stamnätsoperatören PSE i Polen avseende byggnation av en transmissionsledning. Det totala värdet av kontraktet uppgår till 75 miljoner euro som delas i tre lika stora delar, med ett värde för Eltel om 25 miljoner euro. 

Det nya avtalet är ett projekt som avser en dubbel 400kV kraftledning mellan Jasiniecs och Pątnóws transformatorstationer, med planerat färdigställande i slutet av 2019. Projektet omfattar komplett konstruktionsarbete, koncession och övriga markrättigheter, arbeten på korsande ledningar och alla byggnadsarbeten för en ny 105 km 2x400 kV överföringsledning. Eltel Networks Olsztyn agerar i detta projekt som ledare för ett konsortium med SAG Elbud Gdansk och Elfeko Gdynia som partners.

Projektet med 2x400kV ledningen mellan Jasiniec och Pątnów tillhör de största investeringarna som PSE gör i Polen i dagsläget. Den nya linjen kommer att säkra elförsörjningen till städerna Bydgoszcz och Torun med sammanlagt 700.000 invånare.

Mer information:
Axel Hjärne, Koncernchef och VD Eltel Group Corporation
axel.hjarne@eltelnetworks.com