Eltel Networks tecknar avtal värt 43,6 miljoner EUR inom Power i Polen

Eltels polska dotterbolag Eltel Networks Olsztyn har tecknat ett avtal med operatören PSE SA i Polen avseende krafttransmission. Projektet omfattar modernisering och utveckling av en 400/220kV transformatorstation i Krajnik i västra Polen.

Projektet består av arbete med att erhålla markkoncession, designarbete, modernisering och utveckling av nio fack för en 400kV transformatorstation, samt modernisering av anslutande 220kV- och 400kV-ledningar.

Värdet av avtalet uppgår till cirka 43.6 miljoner EUR och projektet kommer att genomföras under de kommande fyra åren. Transformatorstationen i Krajnik har en central roll i det polska transmissionssystemet. Den möjliggör kraftförsörjningen från kraftstationen Dolna Odra och har en direktanslutning till tyska transmissionssystem. Transformatorstationen kopplar samman det polska gränsöverskridande nätet.

Axel Hjärne, VD och koncernchef, kommenterar det nya avtalet:
“2014 har varit ytterligare ett starkt år för Eltel i Polen. Vår Power-verksamhet visar en positiv utveckling och den underliggande efterfrågan på uppgradering av kraftsystem och anslutningar fortsätter. Tack vare vår erkända kompetens och konkurrenskraft har vi valts till partner i detta projekt.”

För mer information, vänligen kontakta:
Axel Hjärne, Koncernchef och VD Eltel Group Corporation
axel.hjarne@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Defence, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika.
Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 500 och under 2013 hade Eltel en omsättning på 1,15 miljarder euro.