Eltel och Caruna har tecknat ett större avtal om arbeten på kraftdistributionsnätet

Eltel och Caruna har tecknat ett ramavtal om förbättringar av driftsäkerheten på kraftdistributionsnätet i sydvästra Finland. Förbättringarna på mellan- och lågspänningsnäten kommer att genomföras under de kommande tre åren. Avtalet är värt 40 miljoner euro.

Ramavtalet består av flera separata nätförbättringsprojekt. Många luftledningar kommer att ersättas av jordkablar. Dessutom kommer befintliga stolpar att bytas ut, mer automatisering att införas och hundratals transformatorstationer att installeras. Avtalet baseras på en totalentreprenadsprincip, vilket innebär att Eltel tar hela ansvaret från projektplanering till genomförande.

– Avtalet är ett bra exempel på hur infrastrukturmarknaderna håller på att förändras. Vi arbetar mer och mer med större kabelprojekt. Avtalet är även ett utmärkt bevis på Carunas tilltro till Eltels kompetens inom projektledning och jordkabelarbeten – vilket betyder mycket för oss, säger Juha Luusua, chef för finska Eltel och för Eltels Power Distribution-verksamhet.

Med dessa investeringar säkrar Caruna pålitlig och väderbeständig eltillgång för sina kunder.
– Vi använde oss av en offentlig upphandlingsprocess för att välja partner. Valet föll på Eltel med anledning av totalekonomin och kvaliteten på verksamheten. För oss är det dessutom viktigt att Eltel kan bistå med tekniker vid större nätverksstörningar, säger Carunas vd Ari Koponen.

Mer information:
Juha Luusua, chef för Eltel Power Distribution
Tel. +358 40 311 3005, juha.luusua@eltelnetworks.com

Caruna är Finlands ledande eldistributionsbolag. Företaget ansvarar för eldistributionen för 640 000 kunder i Södra-, Sydvästra- och Västra Finland, Joensuu, Koillismaa och Satakunta. Carunas 79 000 kilometer långa elnät skulle, ifall man rätade ut det, nå nästan två gånger jorden runt.

Caruna ägs av Suomi Power Networks Oy, vars delägare är de finländska pensionsförsäkringsbolagen Keva (12,5 %) och Elo (7,5 %) samt de internationella infrastrukturinvesterarna First State Investments (40 %) och Borealis Infrastructure (40 %). Caruna har en marknadsandel på ca 20 % av den lokala eldistributionen i Finland.