Eltel tecknar avtal med Huawei om 160 mil fiberoptik

Eltel har tecknat ett viktigt avtal i Etiopien med Huawei Technologies, en ledande leverantör av telekommunikationsutrustning på den afrikanska marknaden.

Avtalet omfattar installation av omkring 160 mil OPGW-lina (optical ground wire, optisk jordlina) på befintliga kraftledningar. Installationen kommer för första gången i Etiopien att genomföras på spänningsförande ledningar. Enligt plan ska projektet vara avslutat i slutet av 2015. Projektet omfattar centrala, södra, sydvästra och västra delarna av Etiopien.
 
När den nya OPGW-linan är färdigställd kommer den att förbättra elnätsoperatörens interna kommunikationsmöjligheter och erbjuda tredjepartsanvändare ett stamnät av hög kvalitet. Projektet ingår i ett större utvecklings- och förbättringsprojekt av Etiopiens nationella kraftnät.
 
Eltel har lång erfarenhet av att leverera elektrifieringsprojekt i Afrika söder om Sahara, bland annat i Etiopien. För närvarande arbetar koncernen med flera projekt i till exempel Tanzania, Moçambique och Zambia.

Mer information:
Olli Laine, Director, Tele Export, Power Transmission International
Tel: +358 40 311 3029, olli.laine@eltelnetworks.com

 
  
Foto:
Huaweis projektledare Peng Qiang (vänster) och Eltels försäljningschef Antti Rahikka (höger).