Eltel vann upphandlingen mot Öresundsbron gällande uppbyggnad av ny Dominant Cell

Radiotäckningen på den fasta förbindelsen över Öresundsbron behöver förbättras för att kunna säkerställa störningsfri funktion för kommersiella mobila tjänster och för tågradio (GSM-R).

Den befintliga installationen fungerar inte tillfredställande efter de senaste årens utbyggnad av fler basstationer och tjänster i landanläggningarna utmed den svenska och danska kusten. I takt med att landanläggningarna blivit fler till antal är inte längre radioanläggningen på Öresundsbron tillräckligt dominant i området. Resultatet av detta är att överlämningen av samtal mellan olika radioceller för tjänsterna inte fungerar korrekt och samtal/dataöverföringar kopplar ner under passagen. Öresundsbrokonsortiet har därför tagit beslut på att bygga ut detta nät och göra förbindelsen till en dominant cell och därför gick man ut med en offentlig upphandling under senhösten 2013.

Eltel Networks Infranet AB vann upphandlingen och har således fått i uppdrag att bygga denna komplexa lösning.

Vi kommer att bygga en helt ny infrastruktur på Öresundsbroförbindelsen - allt från grunden. Det kommer förläggas ny fiber från svenska sidan för att mata samtliga radiorepeatrar ända fram till tunnelmynningen på Pepparholm, den konstgjorda ön som ligger på den danska sidan om Öresundsbron.  

Eltel har för detta projekt etablerat ett samarbete med DeltaNode Solutions AB, som kommer att leverera merparten av radioutrustningen. Projektet har startat och beräknas vara slutfört om ca 1 år. Eltels projektledare är Tobias Lundholm.

 

Kontakt: Magnus Arnebert Eltel Networks 040-382301