Eltel visar kraftigt förbättrat resultat 2013

Eltels omsättning höll sig på en stabil nivå under 2013 och uppgick till 1 153,7 miljoner euro, en ökning med 0,4 % jämfört med föregående år (1 149). Tillväxten skedde organiskt.
  • Stabil koncernomsättning och marginaler i fokus.
  • Viktiga ordrar i både Europa och Afrika.
  • Förbättrade resultat inom alla verksamhetssektorer.
  • EBITA ökade med 13,7 % under 2013.

– Fokus på bättre marginaler resulterade i en mycket god utveckling av EBITA under 2013. På Eltels marknader fortsatte efterfrågan på våra Infranettjänster att vara stabil. Viktiga avtal slöts under året i både Europa och Afrika, kommenterar Axel Hjärne, koncernchef och vd för Eltel Group Corporation.

Eltels omsättning höll sig på en stabil nivå under 2013 och uppgick till 1 153,7 miljoner euro, en ökning med 0,4 % jämfört med föregående år (1 149). Tillväxten skedde organiskt. Efterfrågan på telekomtjänster fortsatte på en stabil nivå, medan elsektorn visade tillväxt. EBITA för 2013, inklusive extraordinära poster av engångskaraktär, var 52,4 miljoner euro (46,1), vilket var en ökning med 13,7 % från år 2012. Antalet medarbetare var vid årsskiftet 8 459, en minskning med 0,4 % jämfört med föregående år (8 495).

Balanserad utveckling inom alla sektorer – förbättring av allmänna omkostnader och rörelsekapital

– Under 2013 har vi fokuserat på kvalitets- och effektivitetsutveckling inom verksamheten. Utvecklingen har varit mycket god. Eltel fortsatte att öka specialiseringen och tillämpningen av beprövade metoder, vilket fick till följd att de fasta omkostnaderna minskade jämfört med 2012. Systematiskt arbete med interna processer och kundrelationsprocesser ledde också till att rörelsekapitalet minskade i absoluta termer. Alla dessa faktorer bidrog till en mycket god utveckling under 2013, fortsätter Axel Hjärne, Eltel Group Corporations koncernchef och vd.

När det gäller marknadsutveckling har efterfrågan på Eltels Infranettjänster fortsatt att vara mycket stabil eller ökat, beroende på sektor. Många viktiga ordrar lades inom Power transmission från nätbolag i Sverige, Norge, Polen och Afrika. I Zambia har Eltel skrivit sitt största avtal någonsin värt 110 miljoner euro. Power distribution slutförde ett projekt som innebar att 600 000 smarta mätare installerades i Finland, och tog hem nya serviceavtal i Sverige. Inom telekom fortsatte Eltel som en ledande partner för de viktigaste operatörerna. I Norge har Eltel enats om att slå samman telekomverksamheten med Sonnico Tele AS i form av en joint venture från och med början av 2015. Homeland Security & Aviation har skrivit ett nytt avtal med Swedavia, och Rail har ingått nya avtal i de nordiska länderna.

Eltels stärkta position ger vind i seglen inför 2014

– År 2013 bevisades det återigen att våra kunder litar på Eltels förmåga att leverera utmärkta tjänster i linje med deras behov. Det ger ett mycket bra utgångsläge för 2014. Eltels affärsidé, specialisering och arbetsprestation har varit framgångsrika och stämmer väl överens med samhällets växande behov av infranätutveckling. Eltel är ett tekniskt tjänsteföretag, och vi tackar därför alla våra medarbetare för deras insats, liksom våra kunder och partner för ett gott samarbete under 2013. Vårt strategiska mål är att fortsätta resan som ledande infranätföretag i Europa, och vi kan se att rätt bitar finns på plats, avslutar Axel Hjärne.

2013 års siffror är oreviderade.

Mer information:

Axel Hjärne, axel.hjarne@eltelnetworks.com
Hannu Tynkkynen, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Eltels årsrapporter i PDF-format >>