– Vi har jobbat i Afrika i många år och är väl förtrogna med marknaden. Afrika är en av Eltels viktigaste tillväxtmarknader, och Zambias behov av att bygga upp en infrastruktur för el är stort. Mindre än fem procent av befolkningen söder om Sahara har tillgång till el på landsbygden, säger Axel Hjärne, koncernchef och vd för Eltel Group Corporation.
Eltel vann ett anbudsförfarande där andra stora internationella aktörer också deltog. Så här säger Charles Zulu, biträdande minister för gruv-, energi- och vattenutveckling, till afrikanska tidningar: ”Eltel valdes ut som bästa anbudsgivare efter ett öppet, internationellt anbudsförfarande i form av en offentlig upphandling.”
Projektet i Zambia omfattar uppförandet av ett komplett transmissionsnät samt det material som krävs. Nätets längd blir totalt 88 mil bestående av 132 kV-kraftledningar. Åtta transformatorstationer kommer dessutom att byggas längs den nya kraftledningen. Eltel står för projektplaneringen och övervakar genomförandet av projektet från start till mål. Utöver egen personal från Sverige och Zambia kommer Eltel att anlita lokala underleverantörer för bygg- och anläggningsarbete. Det totala arbetskraftsbehovet för projektet väntas uppgå till omkring 1 000 personer. 
Nordea och Standard Bank administrerar en exportkredit som finansieras av Svensk Exportkredit (SEK) och garanteras av Exportkreditnämnden (EKN). Installationsarbetet väntas starta i början av 2014 när finansieringsavtalet är underskrivet och de första utbetalningarna har gjorts.
Eltel har omfattande erfarenhet av elektrifieringsprojekt i Afrika och har varit aktivt på den afrikanska kontinenten under de senaste 30 åren. Företaget har levererat över 30 projekt i Afrika, och har flera pågående projekt i snabbt växande ekonomier som Zambia, Angola, Ghana, Liberia, Etiopien, Moçambique och Tanzania. Vissa av projekten har finansierats av Världsbanken, Afrikanska utvecklingsbanken och nordiska exportkreditinstitutioner.
För mer information:
Fredrik Menander, chef för Eltel Power Transmission
Tel: 08-58 53 79 80, fredrik.menander@eltelnetworks.com