Eltels nya joint venture-företag i Norge tecknar femårsavtal med Telenor

Eltel Sønnico AS – en ny 50/50 joint venture bildad av Eltels telekomverksamhet i Norge och Sønnico Tele AS – har tecknat ett femårsavtal med Telenor Norge AS och Canal Digital Kabel-TV. 

Telenor Norge genomför en långsiktig modernisering och förenkling av tjänster och processer inom alla teknikområden. De nya samarbetsavtalen kommer att säkra att arbetsprocesserna blir enklare och mer effektiva samt att prognoserna blir mer tillförlitliga på lång sikt för Telenors partner.

Berit Svendsen, vd för Telenor Norge, kommenterar:
– Telenors sociala åtaganden som leverantör av nationell infrastruktur kräver att vi är verksamma i hela landet och att våra tjänster kan byggas ut där det behövs. Ett bra och välfungerande samarbete med våra avtalspartner är mycket viktigt för att vi ska kunna förse våra kunder med bästa möjliga tjänster.

Telekommarknaden i Norge genomgår för närvarande stora förändringar. Tekniken utvecklas snabbt med ny infrastruktur och nya tjänster. Varje år investerar Telenor mer än 4 miljarder norska kronor i infrastruktur och tjänster i Norge. De nya samarbetsavtalen kommer att ge slutkunden en bättre upplevelse genom bättre kvalitet och högre hastighet, samtidigt som företagets kostnader minskar.

Avtalen är geografiskt betingade och Eltel Sønnico ansvarar för en avtalad volym tjänsteleveranser, installationer och underhåll för ett specifikt geografiskt område.

Som tjänsteleverantör innebär det även större krav på skalering, flexibilitet och resurstillgänglighet för Eltel Sønnico. För att kunna möta skiftande marknadstrender bestämde Eltel och Umoe, som äger Sønnico Tele AS, i början av 2014 att slå samman sina telekomverksamheter i Norge till en joint venture under namnet Eltel Sønnico AS. Driftstart kommer att ske i början av 2015. De två företagen levererade redan före sammanslagningen infranettjänster till Telenor var för sig. Under det nya avtalet kommer dessa leveranser att öka i omfattning både när det gäller storlek och utbredning fram till 2019.

Axel Hjärne, vd för Eltel Group, kommenterar:
– Det här avtalet är en fantastisk avspark för vår nya joint venture och vi är glada att vi har kunnat uppfylla de höga kraven från Telenor. Avtalets längd och det nya företagets kapacitet kommer att utgöra en viktig grund för ett framtida samarbete med Telenor.

Om Eltel Sønnico
Eltel Sønnico AS är en nyetablerad sammanslagning mellan Eltels telekomverksamhet i Norge och Sønnico Tele AS, och därmed en helhetsleverantör av infranettjänster inom telekommunikation i Norge. Företaget hanterar de flesta tjänster inom fast och mobil uppbyggnad, anslutning och underhåll inklusive analys, utformning, planering, projektledning, konstruktion, installation, tester och dokumentation. Eltel Sønnico kommer att bli en nationell leverantör av infrastrukturtjänster för telekommunikation med en pro forma årsomsättning på nära 200 miljoner euro och ca 1 100 anställda.

Om Eltel Group Corporation
Eltel är en av norra Europas ledande leverantörer av tekniska tjänster för infranetbranschen – kritisk infrastruktur inom elkraft, kommunikation, transport och försvar – med verksamhet i hela Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Storbritannien. Företaget tillhandahåller ett brett och integrerat utbud av tjänster – från underhåll och uppgradering till hela projekt. Portföljen utgörs av många olika avtal och företaget har en lojal och växande kundbas av stora nätverk. Eltel har 8 500 anställda och hade 2013 en försäljning på 1,15 miljarder euro.

För mer information, kontakta:
Axel Hjärne, vd Eltel AB, axel.hjarne@eltelnetworks.com

Bild, från vänster till höger:
A
nders Hauglie-Hanssen, vd of Eltel Sønnico and Berit Svendsen, vd of Telenor Norge.