En morgon ringer telefonen hemma hos en av våra tekniker ...

På morgonen onsdagen den 4 juni ringer telefonen hos en av våra tekniker. Larmet har kommit från Trafikverket IT om att ett teknikhus har brunnit och det larmar på alla deras system vid Myrbackens teknikhus.

Strax efter 9 på morgonen anlände vår första tekniker, Peter Sandqvist, till platsen. Det var en hel del folk på plats och en signaltekniker kommer fram och säger att han vill visa något. På utsidan av teknikhuset ser allt bra ut men brandlukten känns tydligt i luften. Signalteknikern visar in vår tekniker i lokalen som genast ser att hela teknikhuset är utbrunnet. Alla stativ och kablar är helt hopsmälta av värmeutvecklingen.

Omfattningen av branden var i detta skede inte känd, men vi ickr snart veta att det var totalstopp för all tågtrafik mellan Stockholm och Uppsala och att det var fel på alla fiberkablar. Vi kontaktade Trafikverkets förvaltare Bengt Hermansson för att informera honom om läget och att vi var på plats. Vår produktionsplanerare Helena såg till att vi alla pågående jobb avbryts och en stund senare är samtliga tekniker från teamet på plats i Myrbacken.

Eftersom allt i byggnaden är förstört bestäms att vi skall bygga en site i en närliggande MobiSIR-sit som är för all mobiltrafik. Efter en kortare överläggning bestäms att fiberkablarna skall prioriteras och kabeldragning av nya kablar samt skarvning av dessa ska påbörjas direkt. På plats tar man också beslut om att strukturera i vilken ordning man skall reparera allt som förstörts och som nu flyttats till en närbelägen plats, detta arbete görs tillsammans med Trafikverkets förvaltare som också fanns på plats.

Man konstaterar också orsaken till branden som visar sig vara en 16KV-ledning som slitits ner av ett tåg och därigenom skickat ström i kablarna som går till siten 800 meter bort och brand utbryter i densamma. Signalkiosken närmast där ledningen fallit ner är nästan helt borta och alla kablar har brunnit ihop. Man förstår vilka krafter som kommer i omlopp när man ser vad den nedfallna ledningen orsakat.

De närmaste dagarna byggs anläggningen upp från grunden igen. Man måste sanera den utbrunna lokalen vilket visade sig ta fem dagar. Det fanns dock ingen tid att invänta tills saneringen är klar så för att spara tid är det bara att börja bygga stativ vid vårt kontor i Bromma. Stativen bestyckas med ODF  (avslutningen på en optokabel med kontakter) och kabelslingor för att sedan köras ut på plats och skarvas in. Genom detta arbetsätt kunde vi arbeta för fullt samtidigt som saneringen pågick.

Efter fem dagar var det klart för oss att köra ut stativen och lyfta in dem på den nu sanerade siten. Inskarvningen av optokablarna som låg utanför siten startar direkt. Nästa utmaning bestod i att försöka laga alla hopsmälta kablar och få dessa i trafik. På vissa ställen saknades kabeln helt och kabelrännan var helt svartbränd. Även inkopplingen mot signalanläggningen var en prövning.

När ett fel av denna omfattning inträffar så innebär det nödfallsövertid och hela kabelgruppen jobbade i stort sett dygnet runt från att det brann (onsdag) till söndag morgon.  På måndag morgon den 9 juni kunde vi meddela Trafikverket IT att teleanläggningen var klar. Det återstår mycket arbete innan anläggningen kan ses som helt klar, kvar är bland annat tillslutningar av reparerade kablar, korskopplingar och mindre prioriterade fel som inte berör tågtrafiken.

Framöver ska hela anläggningen projekteras om av Trafikverket och byggas upp på nytt. Att vi på så kort tid lyckades reparera anläggningen beror på en stor lojalitet hos vår personal och ett fantastisk bra samarbete med Trafikverket. Flera gånger om dagen har avstämningar mellan oss på Eltel och Trafikverket skett och vi har fått uppskattning från kunden Trafikverket på hur vi genomfört uppdraget.