Invigning av Härlunda fiberförening

Arbetet för att få fiber till Härlunda har pågått sedan 2009. Efter mer än 100 000 ideella arbetstimmar har styrelsen för föreningen, med ordförande Mette Adolfsson i spetsen, kommit i mål. 

Nu har 300 kunder i Härlunda med omnejd fått sin fiber! Både den dåvarande IT- och energiministern Anna-Karin Hatt och landshövding Kristina Alsér fanns på plats under invigningen i början av september.

Den första gemensamma sändningen till Härlunda gjordes via uppkoppling mot Kalmar Universitet. Sändningen var en allmän information om framtidens IT.

Härlunda Fibers samarbete med Eltel började redan 2009 när fiberutbyggnaden skulle planeras. Därefter har Eltel deltagit på många möten med kommun, övriga intressenter och myndigheter för att till sist  installerat fibern.