Invigning av Värmlands största vindpark

I början av oktober invigdes Värmlands hittills största vindpark och ungefär 900 intresserade personer anslöt för att höra såväl landshövding som ordförande i kommunstyrelsen och vd på Rabbalshede berätta om projektet och  vikten av denna typ av investeringar.

Eltel har arbetat tillsammans med Svevia sen 2013 för att bygga ett IKN (icke koncessionspliktigt nät) för 33 vindsnurror  (11 st i Tanum och 22 st i Årjäng).

Eltels huvudsakliga uppdrag har varit att leverera och installera 40 km 24 KV kabel , 3 ställverk , samt drygt 20 km fiberkabel . De 33  snurrorna som vardera är på 3,3 MW genererar el motsvarande förbrukningen för ca 10 000  eluppvärmda villor. De 22 snurrorna i Årjäng produceras 190GWH per vilket skall jämföras med hela förbrukningen i Årjäng som är på 150 GWH  Investeringen hamnar totalt på ca 1,2 miljarder kr.

Arbetet har från Eltels sida har varit ett samarbete mellan team i Värmland och Uddevalla.

Bilder från www.tocksfors.se