Laddstolpar för elbilar, växande marknad för Eltel

Elbilsmarknaden i Sverige växer. Hittills i år har antalet fordon ökat med drygt 3500 fordon, eller över 100%, enligt Elbilen.se. En av förutsättningarna för en fortsatt tillväxt är utbyggnaden av laddstationer. På denna marknad har Eltel en bra position på marknaden. 

Eltel utför idag installationer av laddstolpar såväl direkt i samarbete med stolptillverkare som åt nätägare. Eltel medverkar bland annat i projektet ”Green Highway”, där Jämtkraft, Sundsvall Elnät och Mittuniversitetet samarbetar för att knyta ihop Sundsvall, Östersund och Trondheim. Eltel erbjuder såväl installationer som service och underhåll.

Eltel utför idag installationer av laddstolpar såväl direkt i samarbete med stolptillverkare som åt nätägare. Eltel medverkar bland annat i projektet ”Green Highway”, där Jämtkraft, Sundsvall Elnät och Mittuniversitetet samarbetar för att knyta ihop Sundsvall, Östersund och Trondheim. Eltel erbjuder såväl installationer som service och underhåll.

Trots en kraftig tillväxt, så ligger Sverige en bra bit efter länder som Norge där det finns en betydligt högre grad av subventioner som stödjer tillväxten.

En artikel i NyTeknik ger en bra bild av läget på elbilsmarkanden i Sverige idag. Läs mer här >>