Eltel hjälper Telenor att återställa telekommunikationen efter brand i Laerdal

En brandkatastrof i Laerdal satte nyligen press på mobiloperatörens krishanteringsförmåga. Telenor är nöjd med krishanteringen, som dessutom resulterade i att Laerdal fick 4G ett år före tidsschemat.

Bjørn Amundsen, Telenors täckningschef, är nöjd med Telenors hantering av en mycket krävande situation.

– Brandkatastrofen i Laerdal är enligt min mening den bäst hanterade krisen någonsin från Telenors sida. Det tog bara en och en halv timme att sätta ihop en insatsgrupp, och krishanteringen fastställdes ett par timmar senare, säger Amundsen.

Han besökte orten och såg den enorma förödelsen, inklusive Telenors byggnad där bara stålmasten stått emot flammorna.


Larm en sen lördagskväll

Elden i Laerdal bröt ut omkring 22:30 på lördagen den 18 januari. Klockan 02:33 gick larmet på Telenors central och varnade för att kontakten med stationen var bruten.

– Klockan 4:10 satte vi ihop insatsgruppen via ett telefonmöte. En mobil basstation beställdes genast och skickades till platsen, och en preliminär analys av situationen påbörjades, säger Amundsen.

Klockan 9 på morgonen samlades Telenors krishanteringsteam, och till kvällen var en nödlösning på plats i en av basstationerna som täcker Laerdal. Inom 24 timmar efter det att branden brutit ut hade Telenor ordnat med leveransen av de delar som behövdes för att bygga en helt ny central som placerades på en flyttbar vagn nära den utbrända Telenorstationen i Laerdal. Amundsen berättar att Telenors medarbetare från Fåberg monterade delarna, och på rekordtid var en exakt kopia av den nedbrunna stationen på plats i Laerdal.

Eltel lovordas för sin insats

– Sedan började det omfattande arbetet med att ansluta panelen till nätet, fortsätter Amundsen som lovordar leverantören ELTEL som snabbt mobiliserade personal från andra delar av landet för att återupprätta kommunikationstjänsterna för de drabbade och insatspersonalen.

– Jag räknade till sju bilar från ELTEL på orten. Emellanåt arbetade så många tekniker som det fanns plats för i och runt stationen. Amundsen prioriterade återupprättandet av mobilkommunikationen i Laerdals centrum för att bistå den fortsatta räddningsinsatsen där.

Paradoxalt nog har katastrofen i Laerdal nu resulterat i att orten får 4G/LTE ett helt år före Telenors tidsplan.

Täckningschef Bjørn Amundsen framför den stålstruktur som var det enda som fanns kvar av Telenors installationer i Laerdal efter branden.

Täckningschef Bjørn Amundsen framför den stålstruktur som var det enda som fanns kvar av Telenors installationer i Laerdal efter branden.

Stålet i Telenors mobilmast i Laerdal verkar ha stått emot den extrema hettan från branden.

Stålet i Telenors mobilmast i Laerdal verkar ha stått emot den extrema hettan från branden.

Det här är en kortad version av Inside Telecoms artikel. Originalartikel >>
Foto: Telenor AS.

Mer information:

Braathen Thor-Egel