Eltel vinner kraftnätskontrakt för 235 miljoner i Moçambique

Eltel fortsätter sin tradition med att bygga kraftnät i Moçambique. Företaget har tecknat ett nytt 235-miljonerskontrakt med danska Aarsleff – Seth J.V. I/S för ett kraftnätsprojekt i landet. Beställaren är det moçambikiska elbolaget Electricidade de Mozambique.

Aarsleff har tecknat huvudavtalet för projektet som handlar om att förstärka och förlänga det nationella kraftnätet i Moçambique. Projektet är främst finansierat av Danida i Danmark.

Eltel bygger kraftledningen på 275kV från Ressano Garcia till Macia och en 110 kV ledning från Lindela till Massinga. Arbetet inkluderar allt från byggnation av kraftnätsstolpar till installation och driftsättning av kraftnätet. Beräknad längd på ledningarna uppmäts till 240 kilometer. Projektet väntas ta 30 månader att genomföra.

“Det här är ett viktigt projekt för oss och bekräftar samtidigt vår starka position i Sub-Sahararegionen”, säger Fredrik Menander, chef för Eltels Power Transmission-enhet. ”Vi har i många år haft en stark lokal närvaro i Moçambique. BNP är en av de snabbast växande i regionen, mycket tack vare landets stora naturtillgångar. Att utvinna tillgångarna har byggt upp behovet av att stärka och bygga ut infrastrukturen i landet, inklusive dess kraftnät.”

Eltel är sedan lång tid tillbaka en etablerad entreprenör inom kraftsegmentet i Moçambique. Sedan 90-talet har företaget slutfört ett tiotal stora elbyggnadsprojekt i landet.

 

För mer information, besök www.eltelnetworks.com eller kontakta:

Fredrik Menander
Chef för Eltel Power Transmission
Tel: +46858537980
Email: fredrik.menander@eltelnetworks.com                       

eller

Hannu Tynkkynen
Senior Vice President
Tel: +358 40 311 4503
Email: hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com