Teleteknik - ny gymnasieutbildning

Fram till och med 1994 fanns en tvåårig gymnasielinje för el-teleteknik. Under det avslutande året delades utbildningen upp i två delar, El och Tele. Tyvärr lades utbildningen ner i samband med gymnasiereformen 1994.

Behovet av nya teletekniker för byggnation, drift och underhåll av telenät har under större delen av perioden sedan 1994 varit blygsam. Det beror främst på att en omfattande effektivisering i branschen gjorde nyanställningsbehovet begränsat, samtidigt som de stora telenätens (läs TeliaSonera) drift- och underhållsbehov i sig har minskat. På senare tid har dock branschens behov av att nyanställa teletekniker ökat påtagligt. Dels har den befintliga personalstyrkan blivit till åren kommen och stora kullar går i pension varje år. Dels har bredbandsboomen medfört att utbyggnad och modernisering av näten ger ett ökat behov av arbetskraft.

Eltel arbetar för att återigen öppna gymnasieutbildningar inom Teleteknik för att tillgodose vårt stora behov av teletekniker framöver. Inom Skolverket finns ett Programråd (det som tidigare kallades gymnasielinje heter ju numera gymnasieprogram) som arbetar med utveckling av gymnasieskolornas program. Eltel har en representant i detta råd, och nu finns ett förslag till program som blir en fördjupningsdel inom ramen för ”El- och energiprogrammet”.

Fördjupningen är avsedd att ge en yrkesutbildning inom teleteknik med en yrkesutgång som ”Teletekniker”. För att få större genomslag för denna satsning har fördjupningsprogrammet tagits fram i samverkan med EIO (Elektriska installatörsorganisationen) som organiserar elektriker och arbetsgivare med verksamhet inom bland annat Larm/säkerhet/bevakning, installationstele för byggbranschen.

Utbildningen innehåller bland annat följande moment:

Nätarkitekturer, publika nät (fasta och mobila), områdes-, stads- och fastighetsnät
Trådlöst bredband, radiolänk
Nätverksteknik/IP-teknik
Kabelnät, koppar och optofiber
Tyngdpunkten ligger på de två sistnämnda delarna, där även praktiska övningar ingår.

Förslaget till utbildning ska nu granskas av Utbildningsdepartementet. Om den blir godkänd återstår två centrala aktiviteter, nämligen att intressera ”huvudmännen” (de som driver gymnasieskolor) för utbildningen, samt att förse utbildningen med bra lärare. Dessa sista två punkter bör vi i branschen hjälpas åt med.