Trafikverket ger Eltel Networks Infranet AB förnyat förtroende

Eltel Networks Infranet AB har vunnit en upphandling för ett kontrakt som omfattar drift/underhåll och entreprenader i Trafikverkets anläggningar i hela Sverige samt i Oslo och Köpenhamn. Eltel Networks Infranet AB har haft kontraktet med Trafikverket sedan 2010. Det nya kontraktet har kompletterats med ett antal förbättringar som överenskommits under den föregående kontraktstiden.

Kontraktet, som startar 2014-12-01, är på tre år med option på ett plus ett års förlängning. Värdet på kontraktet uppskattas till över 300 MSK.

Arbetet kommer att utföras i Trafikverkets nät, som är ett av de största i landet, och kommer i huvudsak att innebära arbete inom ett flertal olika tekniska områden så som IP-LAN, kabel- och mobilteknik.  Dygnet runt-service, installationer och förebyggande felavhjälpning är andra delar av uppdraget .

”För Eltel innebär detta kontrakt ett förtroende att få fortsätta på den väg vi påbörjat tillsammans med Trafikverket. Eltels specialisering och kompetenta medarbetare ger tillsammans med moderna och effektiva mobila arbetsplatser en mycket hög leveranskvalitet. Detta ger också en hög effektivitet som resulterar i låga kostnader för kunden. Vi är mycket glada och stolta över förtroendet som Trafikverket visar oss”, säger Peter Uddfors, President Fixed Telecom Eltel Networks.

 

För mer information, kontakta Peter Uddfors, Eltel Networks Infranet AB, tel 08-585 376 00.