Världspremiär för fjärrstyrda flygledartorn

Flygtrafiken på en flygplats kommer för första gången någonsin kunna fjärrstyras tack vare ett gott och innovativt samarbete mellan Saab, LFV och Eltel. Först ut är Örnsköldsviks flygplats som styrs från Sundsvall från och med början av 2015. 

2005 påbörjade Saab ett testprojekt i samarbete med Luftfartsverket ( LFV). Försöket gick ut på att undersöka om det skulle vara möjligt att fjärrstyra tekniska system i realtid. 2009 fick man ”proof of concept” när man lyckades starta plan med avgång från Ängelholm och med kommando från Malmös flygplats. 

- Efter fortsatt utveckling för att få arbetet stabilt och säkert påbörjades 2011 implementeringen av den första anläggningen för RTC – Remote Tower Center. Detta gjordes i Sundsvall där LFV just då hade en lämplig lokal, berättar Mikael Henriksson, operativ projektledare på LFV.
- Samtidigt kom Eltel in i bilden för att göra alla installationer. Det är också Eltel som utför allt förebyggande underhåll och har regelbelbunden tillsyn av systemet.

Mikael Henriksson, som har mer än 40 års erfarenhet som flygledare, berättar också att flygledarens arbete kommer att underlättas såväl tekniskt med ny utrustning som visuellt när 14 kameror på flygplatsområdet visar allt som händer. Detta kan ske tack vare att tekniken gör det möjligt att visa 360 grader i en halvcirkel framför flygledaren. På så sätt blir överblicken betydligt bättre än den har varit till idag. Viktigast av allt är kanske ändå att man kommer kunna trafikera mindre flygplatser även framöver.

Mikael Henriksson på LFV demonstrerar fjärrstyrningen 
Mikael Henriksson på LFV

-Tillsammans har vi en unik kompetens av det här nya sättet att arbeta – Saab som har byggt produkten med hjälp av LFV som har kunnat komma med praktisk erfarenhet och sist men inte minst Eltel som förvaltar det hela. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med LFV och Saab, säger Jan-Erik Persson, affärsutvecklare på Eltel.

 

Mer info:

Jan-Erik Persson