WiFi-utvecklingen tar ny fart, Eltel central aktör

Utvecklingen inom trådlösa LAN, det som ofta kallas för WiFi, ökar nu farten. 

WiFi är från början ett varumärke lanserat av branschorganisationen WiFi Alliance för att beskriva teknik baserade på standarder i familjen IEEE 802.11. Kapacitetskraven i internet ökar i en dramatisk takt rent generellt, och särskilt ökar kraven på att mer eller mindre tillfälligt få tillgång till hög kapacitet lokalt, inom så kallade hot spots. Hot spots kan vara idrottsarenor, köpcentrum och andra platser där många människor samlas tidvis och där behovet av internet access och hög kapacitet är stor.

Det ultimata exemplet på en Hot Spot är en konsert där flera 10.000-tals människor samlas kortvarigt och där alla vill dela med sig av sina upplevelser via sociala medier etc. WiFi är för närvarande det enda sättet att på ett rimligt kostnadseffektivt sätt lösa detta behov. En annan tillämpning är att man lokalt i ett köpcentrum kan lägga på tjänster som känner av vilka som loggar på det lokala WiFi-nätet. Beroende på tidigare köpmönster kan man lägga ut reklam för lokala realisationer eller andra erbjudanden, pin-pointat till rätt konsumenter.

Rent allmänt är också WiFi ett sätt att avlasta de mobiltelenät som finns. Mobiltelenäten är relativt dyra att bygga ut kapacitetsmässigt jämfört med WiFi, och WiFi kan avlasta mobilsystemen på ett markant sätt då den tunga datatrafiken (Internet) kan gå via WiFi. Den tekniska utvecklingen inom WiFi tar nu också ett jättesteg då den nya standarden IEEE 802.11ac ger en praktiskt sett ca fördubblad kapacitet, med en teoretisk överföringshastighet på 1,3 Gbit/s.

Eltel har genomfört en rad olika projekt med utbyggnad av Wi-Fi Hot Spots, varav den senaste är Parken i Köpenhamn, Danmarks Nationalstadion. Eltel kan ta ansvar för allt ifrån den inledande radiotäckningsmässiga delen, till montage, dokumentation och underhåll.

Eltel huvudsponsor för WiFi Innovation Summit i Köpenhamn

Eltel deltar vid, och sponsrar, den stora WiFi Innovation Summit, i Köpenhamn den 9-10 december 2014. Eltels utvecklingschef för WiFi, Bjarke Schmidt från Eltel i Danmark kommer att berätta om Eltels satsning inom området, och bl a om installationsprojektet på Parken Köpenhamn. Eltels kunder och övriga intressenter är hjärtligt välkomna till konferensen. Läs mer på:

http://www.wifiinnovationsummit.com/copenhagen/

Eltel har en viss rabatt på konferensavgiften. Hör gärna av er till Thomas Ohlsson (thomas.g.ohlsson@eltelnetworks.se) för mer information.