Eltel har tecknat två nya kraftledningsavtal i Finland

Eltel och EPV Alueverkko Oy har tecknat två avtal om uppförandet av kraftledningar i västra Finland. 
Lapua−Sänkiaho 110 kV-ledning
EPV Alueverkko Oy har valt Eltel som entreprenör för ombyggnad av Lapua-Sänkiaho 110 kV-ledning. Nuvarande linje har nått slutet av sin livslängd och den nya linjen kommer att byggas i samma ledningsgata. Vidare kommer överföringskapaciteten att förstärkas.
 
Den nya ledningen blir omkring 38 km lång.
 
Konstruktionsarbetet drar igång omgående, och den nya kraftledningen ska tas i drift i maj 2016.
 
Rajala−Santavuori 2 x 110 kV-ledning
EPV Alueverkko och Eltel har också tecknat avtal om uppförandet av Rajala−Santavuori 2 x 110 kV-ledning. Kraftledningen kommer att anslutas den nya Santavuori-vindparken till nätet.
 
Projektet startar omedelbart och pågår till september 2015.
 

Mer information:

Tuomas Antikainen, Transmission Line Director, Eltel Power Transmission Finland
Tel: +358 40 311 3400, tuomas.antikainen@eltelnetworks.com