Eltel Networks har skrivit kontrakt med Jernbaneverket i Norge

Eltel Networks har skrivit kontrakt med Jernbaneverket i Norge för projektet Fornyelse Fjernledning Ofotbanen, som omfattar byggnation och förnyelse av kraftledningar i Narvik-området. 

Entreprenaden omfattar utbyte av stålmaster mellan Narvik och Bjørnfjell (16 kV, 16 2/3 Hz), ca 35 km, samt byggnation av en ny 22 kV-linje (50 Hz) mellan Rombak och Bjørnfjell, ca 15 km. Linjen ska gå på gemensamma master mellan Rombak och Bjørnfjell. Vidare ska enstaka fundament förstärkas i linjesträckningen. Det ska etableras 12 avgreningar från 22 kV-ledningen (50 Hz) in mot järnvägsspåret där det ska etableras 14 nätstationer.

”Eltel Transmisson är mycket nöjda med ha ha blivit utvalda som leverantör för detta projekt som är vunnet i stark konkurrens med norska och europeiska konkurrenter”, säger Jarle Sørås, direktör för affärsområdet Power Transmission. ”Vi är nu på gång att bygga såväl organisation som affärer inom marknaden för linjebyggnad och transformatorstationer, både inom regional- och centralnätet”.

Mer information:
Jarle Sørås, Direktör, Eltel Power Transmission Norge
Tel: +47 95191895, jarle.soras@eltelnetworks.com