Eltel och Öresundskraft i samarbete om snabbladdare

Öresundskraft avser att uppföra cirka 30 snabbladdare i södra och mellersta Sverige längs med större trafikleder. Byggnationen är en del av ett större projekt, delfinansierat genom Europeiska unionen, med syfte att skapa en transportkorridor för elektriska fordon genom Europa. 

Öresundskraft har ingått ett avtal med Eltel i en totalentreprenad som omfattar arbete för byggnationen innefattande mark- och byggnadsarbete sant avrop av kringutrustning. I uppdraget ingår även installation av laddstationer och kabelmätarskåp samt provning av driftfärdig anläggning. Värdet på affären uppgår till 3 miljoner kronor.

"Eltel uppfyllde alla de krav vi ställde i vår upphandling. Det är en erfaren partner med bra referenser inom området och vi känner oss trygga med vårt val" säger Christer Nilsson, projektledare på Öresundskraft.  

 Eltel samarbetar redan idag med de flesta ledande leverantörerna av laddstolpar i Europa.

"Vi är mycket nöjda med att Öresundskraft valt Eltel som samarbetspartner. Framväxten av en nationell infrastruktur för elbilar är ett viktigt steg mot ett mer hållbart samhälleoch en växande marknad. Där vill vi vara den naturliga samarbetspartnern" säger David Ingsten, försäljningschef på Power Distribution, Eltel Sverige.

Projektet har påbörjats och den gemensamma målsättningen är att det ska vara avslutat under andra halvan av året. 

För mer information kontakta -

Thorbjörn Sagner, vd Sverige
thorbjorn.sagner@eltelnetworks.se