Eltel tecknar ett kontrakt avseende vindkraftspark i Finland

Det finska företaget Hyötytuuli Oy har tecknat ett avtal med Eltel som avser huvudentreprenad I byggandet av en 33 MW vindkraftspark i Brahestad i närheten av Uleåborg i Finland. Projektet startar i sommar och kommer att slutföras senast i februari 2016.

Den nya vindkraftparken kommer att bestå av tio vindkraftverk med en total uteffekt på 33 MW. Som huvudentreprenör ansvarar Eltel för projektledning av hela totalentreprenaden. Arbetet omfattar uppförandet av infrastrukturen i sin helhet, planering och byggande av vägar, fundament och lyftplattformar, transmission kablage och uppförande av transformatorstationen och fundament. Turbinerna levereras av Vestas och transformatorstation och transformatorer av ABB.

Juha Luusua, VD för Eltel Networks Oy kommenterar:
"Vi har investerat kraftigt i vår vindkraftsverksamhet och detta avtal med finska Hyötytuuli Oy är ett viktigt och bra bevis på vår kompetens inom området. Eltels kunnande och erfarenhet visas i vår roll som huvudentreprenören. Vårt mål är att se till att våra kunder får en kostnadseffektiv och tekniskt bra lösning som levereras enligt tidplan. Vindkraftprojekt kommer att spela en viktig roll i Eltels Power-verksamhet även i framtiden ".

Om Suomen Hyötytuuli Oy
Suomen Hyötytuuli Oy är ett produktionsbolag för vindkraft som grundades 1998 och har stora finländska stadsenergibolag som delägare.
Hyötytuuli driver två vindparker. Parkernas sammanlagda elproduktion är cirka 105 GWh per år. Detta motsvarar cirka 52 500 höghustvåors årsförbrukning av el.
Suomen Hyötytuuli har som mål att inom de närmaste åren öka energiproduktionen i Finland med 400 MW vindkraft.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 600 och under 2014 hade Eltel en omsättning på 1,24 miljarder euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.

För mer information; kontakta
Juha Luusua, President, Eltel Power Distribution
Tel. +358 40 311 3005, juha.luusua@eltelnetworks.com