Eltel tecknar nytt kontrakt för att bygga snabbt internet i Estland

Eltel i Estland har vunnit nya kontrakt för att bygga snabbt internet på landsbygden i Estland. Avtalen är en fortsättning på de EU-finansierade ELASA-projekten och Eltels framgångsrika delaktighet i dem.

Eltel har vunnit och tecknat tre av nio upphandlade ELASA-projekt i Estland. Projekten finansieras av EU och denna nya upphandling omfattade en sträckning av 1300 km. Sedan tidigare har sammanlagt 2700 km byggts ut, varav Eltel har deltagit i 1300 km. Detta nya och snabbare nät kommer möjliggöra internetanvändning med en överföringshastighet upp till 100 Mbit/s. De nya projekten kommer att slutföras våren 2016.

Kalle Kuusik, President Eltel Networks i Estland kommenterar:
"Vi är mycket glada över att återigen vinna ett kontrakt inom ramen för ELASA-projekten. Fiberinstallationer är en av de viktigaste delarna i Eltels segment Communication och Eltel är mycket väl positionerat för att genomföra dessa. De nya projekt som nu undertecknats kommer att fortsätta vår viktiga medverkan i infrastrukturen för fiber i Estland".

About ELASA projects
Den estniska organisationen för bredbandsutveckling (ELASA) grundades på initiativ av Departementet för ekonomi och kommunikation och medlemmarna i Estlands förening för informationsteknologi och telelkommunikation den 11 augusti 2009. Syftet med stiftelsen är att starta projekt EstWin och att ge alla bostäder, företag och myndigheter en chans att ansluta till nästa generations bredbandsnät med en överföringshastighet på upp till 100 Mbit/s senast år 2018. Inom ramen för EstWin-projektet kommer mer än 6000 km fiberoptiska kablar att installeras.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 600 och under 2014 hade Eltel en omsättning på 1,24 miljarder euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.

För mer information; kontakta
Kalle Kuusik, President Eltel Networks AS
Tel: +3725050472,  kalle.kuusik@eltelnetworks.com