Eltel undertecknar avtal om transmissionsledning i Liberia

Eltel har undertecknat ett avtal med Liberia Electricity Corporation (LEC) om installation av högspänningsledningar. De nya ledningarna kommer att koppla samman Mt. Coffee vattenkraftverk med LEC:s transformatorstationer i Monrovia. Installationen är ett viktigt steg i återställandet av elförsörjningen för Liberias befolkning. 

Projektet innefattar uppförandet av två nya 132 kV tvåkretstransmissionsledningar med en totallängd på 51 km och avveckling av de befintliga strukturerna. Arbetet väntas påbörjas i juni 2015 med planerings- och projekteringsfasen. Byggnadsarbetet påbörjas senare under 2015 och kommer att pågå i cirka 18 månader.

Liberiska LEC har varit kund hos Eltel inom flera projekt under de senaste sex åren. Eltel har samarbetat med lokala företag när det gäller installationerna och har på så sätt bidragit till LEC:s och landets mål för kapacitetsbyggandet. Det nya projektet finansieras av KfW, Norges regering, Europeiska investeringsbanken och Liberias regering. 

More information:
Hans-Olov Rauman, Director, Eltel Power Transmission International
Tel: +46 8 58537692, hans-olov.rauman@eltelnetworks.se