Eltel vinner förnyat ramavtal med Orange Polska S.A.

Eltel har vunnit en upphandling som innebär en treårig förnyelse av ett ramavtal med Orange Polska SA (tidigare Telekomunikacja Polska S.A. – en nationell teleoperatör) som omfattar 12 av 33 geografiska telekomzoner i Polen. Det nya avtalet stärker det sedan tidigare nära samarbetet mellan Orange Polska och Eltel.

Målsättningarna i det nya avtalet är kvalitetsförbättringar för att säkerställa hög kundtillfredsställelse, ökad effektivitet och lägre kostnader genom synergier, samt att ligga steget före avseende ändrade och ökade användarkrav. Avtalet kommer också att stärka Eltels möjligheter att vinna framtida kontrakt för utbyggnaden av fiberoptik och underhållstjänster.

De nya avtalen träder i kraft hösten 2015. De nya tjänstekontrakten i Polen bygger på en geografisk modell där Eltels segment Communcation kommer att leverera installation av kopparledningar och reperationstjänster i de kontrakterade regionerna.

Peter Uddfors, VD för Eltels affärsområde Fixed Communication kommenterar:”Vi är stolta över att återigen väljas som huvudpartner till Orange i Polen. Vårt fokus och vår specialisering inom affärsområdet Fixed Communication ger goda möjligheter att stärka och förbättra slutanvändarens upplevelse. Vår täckning i Polen med över 1000 kompetenta medarbetare säkerställer hög anslutning för både koppar och fiber-baserade lösningar.”

Om Orange Polska S.A.
Orange Polska är Polens ledande telekommunikationsleverantör med verksamhet i alla delar av den polska telekommarknaden. I slutet av 2014 hade Orange Polska över 23 miljoner kunder inom olika tjänster (mobil, fast telefoni, bredband, tv). Företagets intäkter uppnådde 12,2 miljarder zloty 2014. Orange Polska är en del av franska Orange Group.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 600 och under 2014 hade Eltel en omsättning på 1,24 miljarder euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.

För ytterligare information; kontakta
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager at Eltel AB
Tel: +46 725 843 630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications at Eltel AB
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com