Kontrakt med GothNet för NOC-tjänster

Eltel Networks har vunnit en upphandling gällande övervakning av GothNets nät. GothNet AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och förvaltar Göteborgs stadsnät för data- och telekommunikation. 

Uppdraget avser NOC tjänster utanför kontorstid med optioner som bland annat omfattar personal på plats hos GothNet samt design och kontinuerlig utveckling av GothNets nät av våra duktiga IP tekniker. Uppdraget kommer utföras av Eltel Networks Network Management Center, NMC.

Förutom stadsnätet i Göteborg når GothNets nät via en regional fiberring - Västgötaringen - fler orter som Alingsås, Borås, Ulricehamn, Falköping. Skövde, Skara, Lidköping, Trollhättan och Stenungsund.

Implementeringsuppdrag av tjänsterna påbörjas nu under våren för att åtagandet ska kunna driftsättas den 1 oktober. 

Sofia Söder, vd GothNet och Elisabeth Isberg, distriktschef Eltel

- Uppdraget betyder mycket för NMC där vi ser detta som ett uppdrag som sätter oss på kartan i regionen, säger distrktschef Elisabeth Isberg.

 

 

Mer information:

Malin Lundemo, Affärsutvecklare, Eltel Networks Infranet AB
malin.lundemo@eltelnetworks.se
Tel: +46313396818