Kontrakt med IT Norrbotten gällande helhetsåtagande av drift och underhåll

Eltel får helhetsåtagande kring förvaltning av IT Norrbottens nät - Managed Service

IT Norrbotten har ett öppet konkurrensneutralt fiberbaserat nät. Nätet sammanbinder regionala nät med lokala stadsnät till en större helhet. I praktiken innebär det att IT Norrbottens kunder når ett stort antal stadsnät i Sverige. IT Norrbottens kunder är företag, samhällsaktörer, operatörer och tjänsteleverantörer.

Det ortssammanbindande nätet är baserat på Transmode (WDM) och Cisco med en kärna baserat på MPLS-teknik.

Avtalet mellan IT Norrbotten och Eltel är ett 24/7-åtagande som omfattar;

  • Drift och övervakning
  • Nätutvecklingstjänster i IP nätet
  • Installation och nätförändringar
  • Felavhjälpning och underhåll

 

Mer info:

Lundemo, Malin (Göteborg)