Lyckad notering av Eltel på Nasdaq i Stockholm

Eltels första offentliga emission av noterade aktier på Nasdaq i Stockholm genomfördes den 6 februari 2015. Med en kurs på 68 kronor per aktie väckte emissionen stort intresse både hos institutionella och privata investerare, och aktien blev övertecknad flera gånger.

För att stötta Eltels strategi ytterligare, så ansåg aktieägarna 2014 att en börsnotering av företagets aktier skulle vara nästa logiska steg för Eltel – en process som verkställdes i februari 2015.

Efter teckningsperioden blev teckningskursen satt till 68 kronor, i den övre delen av pisintervallet på 55-70 kronor, något som gav ett samlat marknadsvärde för Eltel på mer än 4,2 miljarder kronor. Emissionen omfattade både försäljning av existerande aktier och nyteckningar. Den första dagen med aktiv aktiehandel ökade aktiekursen med mer än 7%.

Efter emissionen har ägarskapet i Eltel blivit betydligt breddat i och med att 67,5% av företagets aktier överfördes i transaktionen. Den lyckade processen har gett Eltel ett viktigt ägarfundament som omfattar mer än 100 erkända institutionella investerare – både i och utanför Norden – och ungefär 3500 privata investerare.

Eltels huvudsakliga aktieägare var den 10 februari; 3i and funds (20%), Zeres capital (10,5%), AP4 (8,5%), BNP (7,5%), Robur (5,5%), Lannebo (5,2%).

Eltels fjärde kvartalsrapport publiceras den 20 februari 2015.

För mer information, ta kontakt med:
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager at Eltel AB
tel: +46 725 843 630 gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications at Eltel AB
tel: +358 40 3114503 hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com