Rail Verkstad levererar ställverk till Kust till kust-banan

Eltel Rail har tecknat ett nytt kontrakt avseende byggnation av signalställverk och teknikbyggnader på sträckan Alvesta- Kalmar.

För att minska trafikstörningar och restid kommer Trafikverket att bygga en ny station och ett nytt mötesspår i Trekanten. Järnvägen mellan Alvesta och Kalmar är en del av Kust till kust-banan mellan Göteborg och Kalmar/Karlskrona. Mellan Alvesta och Kalmar är järnvägen en enkelspårig bana som trafikeras med täta tågturer i förhållande till banans kapacitet.

För Rail Verkstaden i Arboga innebär detta jobb tillverkning av ett nytt teknikhus och inbyggnad av signalställverk i Trekanten, tillhörande el- och teleinstallationer i teknikhus samt nya signalkiosker och signalskåp.

 

"Det känns riktigt roligt att vi fått detta uppdrag, då vi här skall prefabricera ett helt ”nyckelfärdigt” teknikhus till kund" säger affärsansvarige Dick Sulander.

"För att spara tid och pengar åt våra kunder har vi som målsättning att färdigställa så mycket av produkten som möjligt genom prefabricering inomhus i vår verkstad. På så sätt kan vi korta ned ledtiderna och ingen personal behöver vistas i spårmiljö vid prefabriceringen" fortsätter Dick.

Produktionsstart i Arboga under juni månad!

 

För mer information kontakta:
Dick Sulander, Affärsutvecklare på Rail & Road
dick.sulander@eltelnetworks.se
Tel: 08-475 08 04

Peter Åkerlund, Affärsområdeschef för Eltels affärsområde Rail & Road
peter.akerlund@eltelnetworks.se
Tel: 08-585 376 73