Rail Verkstad vinner uppdrag i Värmland

Eltel Rail har tecknat ett nytt kontrakt avseende byggnation av signalställverk och teknikbyggnader på sträckan Ställdalen- Daglösen (etapp 2),

På sträckan kommer nya mötesstationer och fjärrblockering att byggas. Fjärrblockering är det vanligaste och effektivaste sättet att styra trafiken på en järnväg. Blockeringen hindrar att ett tåg kan få grön signal på ett spår där det redan finns ett fordon,banans signalsystem och växlar fjärrstyrs från någon av de trafikcentraler som finns i landet. En mötesstation är en plats för både tågmöten och omkörning av tåg.

För Rail Verkstaden i Arboga innebär detta jobb tillverkning av:
Nya teknikhus och inbyggnad av signalställverk i Kejsarbäcken och Hällefors, nya vägskyddskurar, nya signalkiosker och nya signalskåp.

I samarbete med järnvägsentreprenören, Signal & Banbyggarna kommer Eltel att prefabricera signalanläggningarna till sträckan, Vi har redan nu påbörjat arbetet i Arboga med byggnationen av signalställverk M59, säger affärsansvarige Dick Sulander, hela vårat åtagande beräknas vara färdigt augusti 2016, två teknikhus med signalställverk skall levereras ut till vår kund Signal & Banbyggarna redan under augusti 2015 säger Dick.

Sedan 2013 gör Eltel en storsatsning på en kombinerad Verkstad och Centrallager som spar tid och
 pengar åt kunden som ofta befinner sig ute på fält.
Vi prefabricerar och tillverkar bl a teknikhus, stativ, apparatskåp, väggskyddskurar och kiosker till våra kunders järnvägsentreprenader.

 

Korta fakta om projekt Kil-Ställdalen

Mellan åren 2014-2018 investerar Trafikverket i den 14 mil långa järnvägssträckan mellan Kil och Ställdalen.
Dessa åtgärder gör Trafikverket för att avlasta Västra stambanan och öka kapaciteten för godstrafik.

Trafikverket inför fjärrblockering på sträckan och bygger sex mötesstationer.

När projektet är klart ska stråket Väster om Vänern vara ett alternativ till Västra stambanan.
I förlängningen innebär detta ett järnvägsnät som är mindre känsligt för störningar samt att mer gods kan transporteras på järnväg vilket bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

 

För mer information kontakta:
Dick Sulander, Affärsutvecklare på järnväg
dick.sulander@eltelnetworks.se
Tel: 08-475 08 04

Peter Åkerlund, Affärsområdeschef för Eltels affärsområde väg & järnväg
peter.akerlund@eltelnetworks.se
Tel: 08-585 376 73