Säker hantering av digitala trygghetslarm

Under Rakeldagen den 15 oktober, kommer Eltel Networks Infranet AB att visa larmöverförning för digitala trygghetslarm över högsäkerhetsnätet Rakel.

 I lösningen, som lanseras som en problemfri funktionstjänst, kan både trygghetslarm med SCAIP och Rakeltrygghetslarm kombineras för att täcka alla behov.Eltel har i samarbete med BXO Solutions AB tagit fram en lösning för säker larmhantering för digitala trygghetslarm. Eltel har sedan många år stor erfarenhet av Rakel som bärare av känslig information. Denna kunskap vill vi nu överföra även till trygghetslarmsbrukarna för att öka deras trygghet.

Eltel kan paketera trygghetslarm med larmmottagning i samarbete med uppdragsgivarens larmcentral.

Välkommen till vår monter så presenterar vi lösningen live för dig! Monternummer: T01:09

https://www.msb.se/rakeldagen2015