Stabilt fjärde kvartal och helår för Eltel

Eltel ökade försäljningen med 8 procent för helåret 2014, 11 procent räknat i lokala valutor, vilket uppnåddes genom organiskt tillväxt

Tillväxten var särskilt stark inom vårt segment Power vilket berodde på investeringar i Norge och Polen samt elektrifieringsprojekt I Afrika. Inom Rail-affären har vi fått många nya kontrakt i alla nordiska länder, vilket beror på stora investeringar I ökad kapacitet inom elektrifiering och och signalering. Inom segmentet Communication har tillväxten var stark för både fiber- och mobilutbyggnader i Norge och Sverige. Även i Tyskland har fiberutbyggnaden påbörjats.

Under det fjärde kvartalet minskade tillväxten något inom Power-området då några stora projekt blev färdigställda under det tredje kvartalet.

Rörelsemarginalen förbättrades till 5 procent under det fjärde kvartalet

Vårt rörelseresultat fortsatte att förbättras under det fjärde kvartalet, vilket framförallt berodde på bra beläggning och förbättrad effektivitet inom Communication. För helåret blev rörelsemarginalen 4.9 procent.

Viktiga händelser under och efter 2014

  • I oktober 2014 tecknade Eltels 50% ägda joint venture Eltel Sønnico ett 5-års kontrakt med med Telenor i Norge.
  • I januari 2015 tecknade Eltel ett nytt 5-årsavtal med TeliaSonera, vilket sträcker sig over Norden och Baltikum. Det nya kontraktet stärker det redan nära samarbetet mellan TeliaSonera och Eltel, det är en förnyelse av tidigare avtal med en utökning av regioner I Sverige.
  • Den 6 februari 2015 börsnoterades Eltel AB på Nasdaq Stockholmsbörsen.

Axel Hjärne, vd, kommenterar:

- 2014 var ett genombrotts år för Eltel på många sätt. Vi hade en stark organisk tillväxt. Vårt resultat förbättrades och vår rörelsemarginal nådde 5% under det sista kvartalet. En av våra framgångsfaktorer, vår starka kassaflöde, nådde 89 miljoner euro. Vår börsnotering har gett oss en ny och mer solid finansiell ställning vilket också möjliggör för oss att kunna växa genom förvärv framöver. Vårt fortsatta fokus kommer att vara att leva upp till de finansiella mål som vi satt när det gäller att fortsätta växa med ökad lönsamhet och starkt kassaflöde.

För ytterligare information läs bokslutsrapporten på Eltel Groups webbsida >>

 

Vid ytterligare frågor, välkommen att kontakta;

Gunilla Wikman, Head of Investor Relations
tel. +46 72 584 3630, gunilla.wikman@eltelnetworks.se

 

Om Eltel AB

Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster till infranetbranschen – kritisk infrastruktur inom affärsområdena Power, Communication samt Transport & Defence – med verksamhet i Norden och Baltikum, Polen, Tyskland och Storbritannien. Eltel tillhandahåller ett brett och integrerat utbud av tjänster, som sträcker sig från underhåll- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en bred kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas med stora nätoperatörer.

Koncernens resa mot att bli en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster till infranetbranschen inleddes i början av 2000-talet. Vid den tiden började branschen att anta nya former i och med avregleringen och privatiseringen av el- och telekomoperatörer, och som ett resultat av behovetatt förbättra effektiviteten. Sedan dess har Eltel vuxit snabbt, och för räkenskapsåret 2014 genererade koncernen en nettoomsättning på 1 242 miljoner euro, och redovisade operativ EBITA på 61 miljoner euro.