Arbetsmiljöpris till Eltel!

Trafikverket/Citybanan anordnar sen några år tillbaka en arbetsmiljötävling för entreprenörerna i projektet för bygget av Citybanan.

Tävlingen är uppdelad i tre etapper om sex veckor vardera och 2015 var Eltel med för första gången. Affärsområdet Rail & Roads projekt ”Årstabron – Älvsjö, Rivning av skyddsportaler, Entreprenad 9658”, som hade arbeten med kontaktledning, bullerskyddsbyggnad, bana, tele/opto, betong, kanalisation och signal, vann förstapris i etapp 1 följda av NCC och Strukton. Därefter kom övriga drygt 20 entreprenörer.

Poängfördelningen skedde efter en utvärderingsmodell där bland annat arbetsberedningar, mötesrapportering, produktionsplanering, skyddsronder och Eltels säkerhetskultur genom sin inställning till arbetsmiljö låg till grund.

Mer info:
Fredrik Häggström, BU manager Rail & Road
fredrik.haggstrom@eltelnetworks.se