Detaljprojektering för etablering av fiber i Arjeplogs kommun pågår

Innan sommaren tilldelades Eltel Networks Infranet AB uppdraget att i Arjeplogs kommun etablera ett passivt fiberoptiskt nät för bredband i Arjeplogs tätort samt ca 30 byar i kommunen. Etableringen sker i etapper och detaljprojekteringen av området har nu varit igång en tid och ska redovisas i höst.

Med stöd från Landsbygdsprogrammet etableras fibernätet som binder ihop områden och orter i hela kommunen. Landsbygdsprogrammet skjuter till 45 miljoner kronor och resten finansieras av fastighets-och fritidshusägare, samt genom att vissa sträckningar av bredbandsnätet samförläggs med Vattenfalls satsning på ombyggda elnät.

Det är kommunens största utvecklingsprojekt hittills och det största bredbandsprojektet i Norrbottens län.

”Det är ett till ytan stort och utmanande projekt som nu påbörjats. Eltels erfarenhet av liknande uppdrag gör att vi kan levererar ett robust nät av denna storlek på ett kostnadseffektivt sätt” säger Lars Täuber, affärsområdeschef på Fixed Communication på Eltel Netwoks Infranet AB.

”Vi har fått till ett bra samarbete med Eltel redan, och jag känner stort förtroende för den kompetens, bredd och det goda anseende som Eltel har”, säger Bo Häggroth, projektledare vid Näringslivsutvecklingsenheten i Arjeplogs kommun.

Från vänster: Mats Abrahamsson, kommunalråd Arjeplogs kommun, Lars Täuber, Eltel och Peter Andersson, kommunchef

Mer info:

Ingrid Engelmark-Högström
E-post: ingrid.engelmark-hogstrom@eltelnetworks.se
Telefon: 076-7985649