Eltel certifierad leverantör för byggnation av robusta fibernät

Eltel har certifierats som leverantör för arbeten med robusta fibernät enligt den nya standarden som har arbetats fram av en branschgemensam arbetsgrupp, med stöd av Post- och telestyrelsen, PTS.

Fiberanläggningar representerar stora värden och felaktiga installationer kan förorsaka stora ekonomiska förluster, dels för reparationer och dels för driftavbrott. Genom cerifikatet kan vi klargöra att vi har den kunskap som krävs för att göra jobbet. Som beställare ska det räcka med att efterfråga certifikatet och att man då kan känna sig trygg med att vi har hög kompetensnivå inom området säger Tony Soffiantini, chef för FTTH-enheten inom Eltel, som deltagit i utvecklingsarbetet.

Alla, allt från kommuner och byalag, som idag planerar att etablera fiber kan nu kräva att de som gräver och installerar ska ha hög kompetensnivå inom området genom att begära certifieringen.

Certifieringen kan ses som en garanti till beställaren att du får en kvalitetssäkrad installation från behörig personal hos en fiberinstallatör med bra rutiner och god kunskap.

- Som ledande leverantör har det varit naturligt för oss på Eltel att medverka i arbetet med att ta fram en gemensam branschstandard och certifiering, säger Tony Soffiantini. Våra kunder skall känna att Eltel bidrar till en positiv utveckling av funktion, kapacitet, driftsäkerhet och livslängd för fibertekniska anläggningar.

En oberoende certifiering från Incert bidrar till att tydliggöra krav som fiberteknisk expertis anser vara värdefulla vid utbyggnad av fiberbaserade nät och samtidigt utgör det ett verifikat på att rätt kompetens finns. För mer information se www.robustfiber.se

Eltel installerar idag fibernät till fler hushåll och företag, över hela Sverige, än någon annan i landet.


För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Rosenberg,
Försäljningschef, Eltel Fixed Communication,
070 2507100
magnus.rosenberg@eltelnetworks.se