Eltels affärsverksamhet för fast telekommunikation förlänger avtalet med Trafikverket i Sverige

Eltels affärsverksamhet for fast telekommunikation har tecknat en ett års förlängning av dess nuvarande kontrakt med Trafikverket i Sverige. Värdet på förlängningen av kontraktet uppskattas till cirka 15 miljoner euro och avtalet kommer att löpa till slutet av 2018.

Förlängningen av avtalet baserar sig på treårskontraktet från 2015 när bolagen kom överens om två optionsår. Denna förlängning möjliggör en option om ytterligare ett år för ett senare beslut. Avtalet omfattar installations- och underhållstjänster 24/7 av Trafikverkets IT faciliteter för järnvägar och väginfrastruktur i hela landet. Eltel och Trafikverket har varit avtalspartner sedan 2011.

Peter Uddfors, President – Eltel Fixed Communication kommenterar:
“Utnyttjandet av optionen för en förlängning av vårt nuvarande kontrakt med Trafikverket är en god nyhet för oss. Vi är ytterst glada över Trafikverkets förtroende för Eltels förmåga att leverera tjänster där en av de viktigaste indikatorerna är leveranssäkerhet för brådskande kundbeställningar. Den förlängda kontraktperioden ger en möjlighet att ytterligare utveckla vårt prestanda och vårt goda partnerskap med Trafikverket. Den poängterar också långsiktigheten för affären att leverera tekniska Infranettjänster.”

For further information:
Ingela Ulfves
VP – Investor Relations and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen
Director – External Communications and Sustainability  
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com