Förnyat förtroende från Sjöfartsverket gällande drift och underhåll för det nya Kustradiosystemet

Eltel har tecknat nytt kontrakt gällande drift och underhåll av det allmänna svenska Kustradiosystemet. 

Uppdraget avser drift och underhåll för det kusttäckande nätet som tillhandahåller tjänsterna röstradio via VHF och MF, DSC via VHF och MF, Navtex och AIS som används av Sjöfartsverket, Kustbevakningen, och Stockholmradio.

Systemet är mycket betydelsefullt eftersom fartyg och fritidsbåtar som befinner sig i olika typer av nödsituationer kan nödalarmera till Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral, vilka även koordinerar livräddande insatser via Kustradiosystemet. Systemet ger också allmänheten möjlighet till kommunikation via Kustradiosystemet samt tillgodoser den kommersiella sjöfartens krav på teletjänster.

”Eltel har haft förtroendet för uppdraget sedan nästan tio år tillbaka och vi är mycket glada över att återigen ha fått förnyat förtroende. Affären stärker vårt erbjudande inom Drift och underhåll för samhällskritiska nät” säger Robert Sporrong, Affärsområdeschef Aviation & Security på Eltel.

Avtalet är ett femårsavtal med möjlighet till ytterligare förlängning och omfattar följande tjänster:

  • NOC tjänster 24/7/365 vilket drivs från Eltel Networks Network Management Center i Göteborg
  • Fältjänster 24/7/365 vilket drivs från Eltel Networks nationella fältstyrka med ansvar för både akuta felåtgärder och planerade förebyggande insatser.

”Vi har stort förtroende för Eltel som är mycket serviceinriktade och har stor teknisk kompetens inom komplexa system. Därför är vi övertygade om att Eltel kommer att sköta driften av det nya Kustradiosystemet på ett mycket bra sätt”, säger Torbjörn Grape förvaltningsledare Kustradiosystemet.

Mer info:

Malin Lundemo

malin.lundemo@eltelnetworks.se