Eltel har fått kontrakt med Domstolsverket avseende ombyggnad av domstolstele och presentationsteknik vid Stockholms tingsrätt

Eltel har av Domstolsverket fått en beställning på ombyggnad vid Stockholms tingsrätt.

Ombyggnaden består av demontering samt nyinstallation av domstolstele och presentationsteknik i 37 förhandlingssalar (samtalsrum, åklagarrum, väntrum, vaktrum m.m.)

Leveransen består av såväl tjänster som produkter och kommer att utföras under tingsrättens ordinmarie verksamhet.

Arbetet kommer att pågå till slutet av 2019.