Ny affär för Aviation & Security kring domstolstele för Nacka tingsrätt

Eltels satsning inom domstolstele fortsätter framgångsrikt.Vi har nu fått ytterligare åtaganden, den här gången i Nacka.
Entreprenaden omfattar en komplett installation av AV-system till en fullt
funktions- och driftsfärdig anläggning omfattande projektering, installation, 
dokumentation, hård- och mjukvara. Domstolsverket är den första hyresgästen
i  det nya Projektet Sickla Front II.

Arbetet med installation i Stockholms tingsrätt har precis påbörjats och detta
ligger helt i linje med utvecklingen kring domstolsteknik. Projektet  kommer att
pågå i ett år från september 2017.