Eltel ställer krav på kunskap och kvalitet tillsammans med Robust fiber

Eltel har varit drivande i arbetet för att tillsammans med bland annat Post- och Telestyrelsen ta fram en gemensam branschstandard för anläggning av robusta fibernät.

Leverantörer som uppfyller kraven får ett certifikat, som verifierar att de följer de framtagna riktlinjerna. Det här ger trygghet för beställare, som genom att anlita ett certifierat företag får en garanti på att installationen håller hög kvalitet och är utförd av behöriga och kunniga leverantörer.

Syftet är att Sveriges fibernät ska vara driftsäkra, ha hög kapacitet och lång livslängd.

-        Eltel har ett stort ansvar att bidra till en positiv och kvalitetssäkrad utveckling inom fibernät.  Fiberanläggningar representerar höga världen och felaktiga installationer kan förorsaka stora ekonomiska förluster, dels för reparationer och dels för driftavbrott, menar Tony Soffiantini.

Genom att upphandlare kan ställa tydliga krav på certifiering och etablering enligt konceptet Robust fiber skapar detta bättre förutsättningar för seriösa företag som Eltel och försvårar för aktörer som ser möjligheter att prissätta annorlunda genom att leverera med lägre kvalitet.