Eltel bygger fiber åt Wexnet

Eltel och Wexnet tecknar ramavtal om byggnation av fibernät i Växjö, Lessebo, Tingsryd och Alvesta kommuner. Det innebär att det nuvarande avtalet förnyas.

- Vi är glada att få fortsatt förtroende från Wexnet och på så sätt fortsätta vårt fina samarbete som vi haft under flera år och som bidragit till att koppla upp fler i Kronoberg till modern och säker fiber. 

Leif Göransson VD Eltel Sverige

Avtalet omfattar byggnation och felavhjälpande underhåll. Avtalet löper till augusti 2029.  

 

För mer information:
Jenny Egeland, kommunikationschef Eltel Sverige, 072 - 230 69 86. 

 

Om Eltel

Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller
ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser.
Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och
uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Eltel har 1 000 anställda i Sverige och är
börsnoterat på Nasdaq Stockholm.