Eltel säkrar upp infrastruktur åt Trafikverket

Eltel har vunnit ett installationsuppdrag för Trafikverkets väg- och väderinformationssystem i mellersta och norra Sverige till ett uppskattat värde av cirka 10MSEK.

Eltel har vunnit ett installationsuppdrag för Trafikverkets väg- och väderinformationssystem i mellersta och norra Sverige till ett uppskattat värde av cirka 10MSEK.

Avtalet innebär att installera nya sensorer i 266 avTrafikverkets 775 väderstationer. Stationerna är utplacerade på vägkanter runt om i landet och samlar in information om till exempel vägytans temperatur, nederbörd, luftfuktighet och vindhastighet. Informationen används, förutom av Trafikverket, även av SMHI och entreprenörer för till exempel snöröjning och halkbekämpning.

- Vi är väldigt glada att i hård konkurrens vunnit det här viktiga uppdraget för Trafikverket och på så sätt bidra till en säker och stabil infrastruktur för viktig information som ökar säkerheten på våra vägar, säger Leif Göransson, VD Eltel Sverige.

Arbetet ska utföras under innevarande år med option för ytterligare tre år.

För mer information:
Jenny Egeland, kommunikationschef Eltel Sverige, 072 - 230 69 86.