Eltel installerar och underhåller nät för Göteborgs stad

Eltel har tecknat ett fyraårigt ramavtal med Göteborgs stad avseende installation, felsök och underhåll av fiber- och kopparnät i Göteborgs stads fastigheter. Avtalet är värt cirka 32 miljoner kronor.

- Den här affären stärker ytterligare vår tillväxt inom fastighetsnät och inomhuslösningar och det kompletterar väl vår produktportfölj. Inomhusnät och fastighetsnät är ett område där vi ser en god tillväxt kommande år, säger Leif Göransson, VD Eltel Sverige.

Avtalet omfattar både befintliga och nya installationer i stadens lokaler, såsom i skolor och i andra kommunala fastigheter. Genom tecknandet av avtalet kan Eltel även erbjuda service- och underhållsrelaterade tjänster av Göteborgs stads datanät.

Avtalsperioden sträcker sig till maj 2026.

För mer information:
Jenny Egeland, Kommunikationschef, Eltel Sverige
Tel. +46 72 230 6986, jenny.egeland@eltelnetworks.se

 

 

Om Eltel

Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Eltel har 1 000 medarbetare i Sverige och är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.